Xem lại bóng đá 90 phút
Xem lại full trận đấu mọi lúc mọi nơi khi cần

DMCA

- Xem quảng cáo -

Chính sách của chúng tôi là phản hồi các thông báo rõ ràng về vi phạm bản quyền. Trang này phác thảo thông tin cần thiết để gửi các thông báo này và cho phép gửi trực tuyến để có phản hồi nhanh nhất.

Quan trọng – Yêu cầu xóa nội dung A / V

Fulltrandau, như một công cụ tìm kiếm, không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài. Vui lòng đảm bảo trước khi gửi yêu cầu xóa A / V rằng phương tiện được đề cập thực sự được lưu trữ bởi Fulltrandau.com và không được lưu trữ bởi bên thứ ba. Bạn có thể kiểm tra vị trí mà video được lưu trữ bằng cách tìm mô tả máy chủ được hiển thị bên dưới mỗi đối tượng video. Mỗi mô tả máy chủ chứa một liên kết đến vị trí ban đầu mà video được lập chỉ mục từ đó.

Nguồn video: Playewire.com, Youtube.com, Daylimotion.com, Vk.com, Oidela.com…

Nguồn hình ảnh: Gettyimages.com, Goal.com, Premierleague.com, LigaBBVA.com, Bundesliga.com, Dailymotionail.com, ESPNFC.com, UEFA.com…

Nếu video không được lưu trữ bởi Fulltrandau, cách bảo vệ quyền lợi hiệu quả nhất của bạn là tìm cách xóa khỏi máy chủ chịu trách nhiệm về nội dung. Đến lượt nó sẽ xóa nội dung khỏi trang Fulltrandau và bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác có thể đã lập chỉ mục nội dung.

Nội dung được tổ chức bởi Fulltrandau

Đối với nội dung A / V được tổ chức bởi Full Trận Đấu, vui lòng gửi về email [email protected], chúng tôi sẽ nỗ lực hợp tác chặt chẽ với bạn để tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số Millenium.

- Advertisement -

—————————————————

DMCA Compliance

It is our policy to respond to clear notices of alleged copyright infringement. This page outlines the information required to submit these notices and allows online submission for the fastest response.

Important – A/V Content Removal Requests

fulltrandau.com simply acts as a search engine, is not responsible for the content of external websites. Please ensure before sending an A/V removal request that the media in question is actually hosted by fulltrandau.com. All the video content found on fulltrandau.com is not hosted on our servers nor is created or uploaded by us.

The most effective way of protecting your rights is to seek removal from the host that is responsible for the content. This in turn, will remove the content from fulltrandau.com and any other search engines that may have indexed the content.

DISCLAIMER

No copyright infringement is intended nor implied. To discuss this disclaimer or the removal of appropriate credit for materials of which you hold copyright please contact us email [email protected]. All the video and link content found on fulltrandau.com is not hosted on our servers, all videos and links are hosted on a third party site.